Dziś jest piątek, 19.07.2019, imieniny Alfreda, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Stowarzyszenie Folwarczanie » Aktualności » Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

W dniu 20 Lutego 2017 roku w świetlicy wiejskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Folwarczanie”.

Zebranie otworzyła prezes Bożena Kołek, witając wszystkich oraz składając podziękowania za współpracę Zarządowi Stowarzyszenia i mieszkańcom, którzy aktywnie włączali się w pracę podczas realizowania projektów i uroczystości okolicznościowych. Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza zebrania i Przewodniczącego - funkcje te powierzono Piotrowi Bukowieckiemu.

Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdania z działalności stowarzyszenia przedstawiła Bożena Kołek. W 2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekty z zakresu sportu i rekreacji - wyjazd na Termy Uniejów. Z kultury – Festyn Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka i druga uroczystość to Dzień Seniora. Są to Projekty współfinansowane przez Gminę Malanów. Jako Stowarzyszenie byliśmy również organizatorami Festynu Tradycji Kulturalnej Dziadowice-Folwark, który współfinansowany był przez Starostwo Powiatu Tureckiego.

W 2016 roku Stowarzyszenie zorganizowało Dzień Kobiet, natomiast podczas ferii zimowych w świetlicy odbyły się dwa dni zajęć sportowych i plastycznych dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektów i zadań Stowarzyszenia. Szczególnie naszym wiernym darczyńcom i wspierającym nas instytucjom.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności, członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium i podjęli uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności stowarzyszenia za 2016 rok.

Ustalono również wysokość składki członkowskiej, która wyniesie 30 PLN.

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru nowych Członków Zarządu.

W głosowaniu jawnym z 18 głosami za przy 1 wstrzymującym Prezesem została Bożena Kołek, Wiceprezes Wanda Marek, Sekretarzem Maria Doktór, Skarbnikiem Sylwia Rosiak, na Członków Zarządu powołano Piotra Bukowieckiego i Katarzynę Karolak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Mariola Kudlińska, Krystyna Dzieciątkowska i Mirosława Kośla.

W trakcie spotkania przyjęto deklarację rezygnacji z członkowska w stowarzyszeniu 4 osób. Do grona Stowarzyszenia przyjęto 1 osobę, która została wybrana do Zarządu i została Sekretarzem.

Podjęto uchwałę w sprawie rozszerzenia Statutu Stowarzyszenia o dwa nowe zapisy dotyczące celu działania i sposobu realizacji w dziedzinie profilaktyki uzależnień i działań w zakresie Wielkopolskiej Odnowy Wsi na lata 2013-2020.

W dalszej kolejności wypracowano plan działań Stowarzyszenia na 2017 rok:

1 Dwudniowe ferie zimowe w świetlicy

2 Celebracja Dnia Kobiet – Ostatki

3 Dzień Dziecka

4 Dzień Seniora

5 Spotkania okolicznościowe

6 Sprawy bieżące

Na tym punkcie zakończono Walne Zebranie.

Bożena Kołek


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności